רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין     רשלנות רפואית

073-783-3321

צרו קשר

בקרמן אדם 14

ראשל"צ 7534206

רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין    רשלנות רפואית

מאמרים חדשים
חלוקת אחריות לפיצוי עובד

חלוקת אחריות לפיצוי עובד שנפגע באתר בניה

עובד נפגע בתאונת עבודה מהי חלוקת האחריות לפיצוי העובד בין מזמינת העבודה לבין חברת כח – האדם?

חלוקת אחריות לפיצוי עובד
חלוקת אחריות לפיצוי עובד

חברת בניה מזמינה את שירותיה של חברת כח-אדם המספקת לה עובדי בניין. מתרחשת תאונה באתר הבניין, ועובד נפגע. מהי חלוקת האחריות לפיצוי העובד בין מזמינת העבודה לבין חברת כח-האדם? זו השאלה הראשונה העומדת בשתי בקשות רשות הערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי. שאלה שניה הטעונה הכרעה, היא שאלת קיומו של כפל ביטוח ביחס לתאונה, והשפעתו על החלוקה בפועל של החבות בפיצוי העובד בין שתי המבטחות הרלבנטיות. בימ"ש השלום חילק את האחריות לנזק בין המבוטחות כך שחברת כוח האדם (אריה) תישא ב-20% מנזקי הנפגע ואילו המזמינה (צמנטכל) תישא ב-80% מנזקיו. עם זאת, את חובת התשלום של המבטחות (כלל ומגן) חילק בימ"ש השלום באופן שווה. על החלטה זו הגישו אריה וכלל ערעור. ביהמ"ש המחוזי בחר שלא להתערב בחלוקת האחריות בין אריה לבין צמנטכל. לעומת זאת, לאחר שקבע את קיומו של כפל-הביטוח, שקלל את חבותן של שתי המבוטחות מכח שתי הפוליסות, ומצא כי על המגן לשאת ב-79% מנטל הפיצוי, ואילו על כלל לשלם 21% מן הפיצוי. מכאן בקשות רשות הערעור.

ביהמ"ש העליון דן בבקשות רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה, וקיבל את שני הערעורים בחלקם:

אין מניעה שכל פוליסת ביטוח תתייחס אל הנפגע במונחים אחרים, זו כ"צד שלישי", וזו כ"עובד". אין גם מניעה שהגדרת "חבות המעבידים" בכל פוליסה תהייה שונה, ושהנפגע ייחשב (או לא ייחשב) כ"עובד" לצורך הכיסוי הביטוחי בשתי הפוליסות, על אף (או בגלל) שוני זה. לא זו אף זו, ע"פ מתווה זה, לא מן הנמנע גם שאותו מזיק יחוב בפוליסה אחת מכח "חבות מעבידים" ובפוליסה אחרת מכח "חבות כלפי צד שלישי".

השאלה המרכזית בענייננו היא שאלת סיווגן של שלוש מערכות היחסים של הנוגעים בדבר: הנפגע וצמנטכל, הנפגע ואריה, ואריה וצמנטכל. כל זאת, על-סמך התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח, ובהיעדר הגדרות מספקות, בהתאם לעקרונות הפרשנות המקובלים. לאחר שתסווגנה מערכות היחסים כאמור, ובהתאם לחלוקת האחריות בין המזיקות כפי שנקבעה, יבוצע תחשיב כפל הביטוח בהתאם לסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח. סעיף זה קובע, כי במקרה של כפל ביטוח, יישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

ביהמ"ש העליון בוחן את הדברים וקובע, כי לגבי כל אחת מן המבוטחות, אין באף אחת מהפוליסות – כשהיא לעצמה – משום ביטוח כפל "פנימי", אלא כל פוליסה מחילה פרק אחד בלבד מתוכה על כל אחת מן המבוטחות הכלולות בה – אריה וצמנטכל. ודוק: הפוליסה שהוציאה המגן מעניקה כיסוי ביטוחי מכח הפרק הדן בחבות מעבידים הן לאריה והן לצמנטכל. הפוליסה שהוציאה כלל מעניקה כיסוי ביטוחי לאריה מכח הפרק הדן בחבות מעבידים, וכיסוי ביטוחי לצמנטכל מכח הפרק הדן באחריות כלפי צד שלישי.

אחריותה של אריה בשיעור של 20% מתחלקת כך שהמגן תישא ב-62.8% מהחבות ואילו כלל תישא ב-37.2% מהחבות. זאת, בהתאם לגבולות הכיסוי הביטוחי שמכחו חלה כל פוליסה, קרי: פרק חבות המעבידים בפוליסה שהוציאה המגן (37,690,067 ₪) ופרק חבות המעבידים בפוליסה שהוציאה כלל"(5 מליון דולר). באותו האופן, החבות בפיצוי בגין אחריותה של צמנטכל בשיעור 80% מתחלקת בין המבטחות כך שהמגן תישא בשיעור של 90.76% מהתשלום, ואילו כלל תישא בשיעור של 9.24% מהתשלום. זאת בהתאם לגבולות הכיסוי הביטוחי שבפוליסות הרלבנטיות, לאמור: פוליסת חבות מעבידים שהוציאה המגן (37,690,067 ש"ח) ופוליסת חבות כלפי צד שלישי שהוציאה כלל (3,836,364 ₪).

פסק דין

מיני-רציו:

* ביטוח  –  ביטוח כפל  –  נטל החיוב בין מבטחים חברת בניה מזמינה את שירותיה של חברת כח-אדם המספקת לה עובדי בניין. מתרחשת תאונה באתר הבניין, ועובד נפגע. מהי חלוקת האחריות לפיצוי העובד בין מזמינת העבודה לבין חברת כח-האדם? זוהי השאלה הראשונה העומדת בפנינו בשתי בקשות רשות הערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה  מיום 29.11.2005 (כבוד השופטים ש' ברלינר ור' סוקול, כנגד דעתו החולקת של כבוד השופט י' עמית). שאלה שניה הטעונה הכרעה בהליך שבפנינו, היא שאלת קיומו של כפל ביטוח ביחס לתאונה, והשפעתו על החלוקה בפועל של החבות בפיצוי העובד בין שתי המבטחות הרלבנטיות. לצורך הכרעה בשאלה זו יש לעמוד על סיווג יחסיהן של החברות המבוטחות עם העובד שנפגע, שכן גבול האחריות של המבטחות תלוי, על-פי תנאי הפוליסות, בטיב יחסיהן של המבוטחות עם הנפגע: כמעבידות או כצד שלישי. יובהר כי העובד זכה לפיצוי מלא, והמחלוקות כעת הן רק באשר לאופן חלוקת האחריות לנזק בין המבוטחות ולאופן חלוקת האחריות לפיצוי בין המבטחות.

משרד עורכי דין רועי סגל מתמחה במימוש זכויות רפואיות מאגד ידע רב והצלחות מוכחות בהשגת זכויות משפטיות עבור לקוחותיהם בתחום נזקי הגוף בדגש על רשלנות רפואית, תאונות עבודהתאונות דרכים, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, תאונות תלמידים, תביעות משרד הביטחון, תביעות חב' הביטוח ועוד.

משרדינו מיצג תובעים בלבד ומעמיד לרשותם תשתית איכותית של מומחים בתחום הרפואה מהשורה הראשונה, יחס מקצועי וליווי אישי תוך חתירה בלתי מתפשרת לקבל פיצויים מרביים ללקוח. לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות ובתי הדין לעבודה.

לחישוב מיידי של גובה הפיצוי שמגיע לך, או ליעוץ אישי מעו"ד רועי סגל.

טלפון: 073-783-3321      דוא"ל: roysegal.adv@gmail.com

תגיות תוכן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן