רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין     רשלנות רפואית

073-783-3321

צרו קשר

בקרמן אדם 14

ראשל"צ 7534206

רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין    רשלנות רפואית

מאמרים חדשים
11183276_xl

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי


במסגרת חוק המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב) כל עובד ששילם סדיר תשלומי דמי ביטוח לאומי מבוטח בישראל וזכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה, תביעה לקבלת קצבת (או מענק ) נכות, תביעה לשירותים מיוחדים ותביעה לניידות.

תביעה לדמי פגיעה : דמי פגיעה – תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ישולם לכל היותר עבור 91 ימים מיום למחרת מועד הפגיעה

ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי). לתביעה לדמי פגיעה ימולאו הטפסים המתאימים, בצירוף "תעודה רפואית לנפגע בעבודה".

 משרד עורכי הדין סגל & בן ניסים צבר 15 שנות ניסיון בייצוג נפגעים בתחום ענף נפגעי תאונות עבודה, בתביעות פיצויים בגין נזקים שנגרמו לאלפי לקוחות מרוצים ומעל 95% הצלחה בניהול התביעות מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח השונות.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י 050-4388258

 תביעה לקבלת מענק נכות או גמלת נכות מעבודה

נפגע שמימש את זכותו לתביעה לדמי פגיעה וסבור שנותרה לו נכות פיזית/ נפשית רשאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת מענק נכות או גמלת נכות מעבודה.

תביעה למענק נכות לנפגע עבודה:  נפגע שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10%-20% יקבל מענק נכות חד פעמי.

גמלת נכות מעבודה  נפגע שהוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי ב 20% נכות ומעלה יזכה לגמלת נכות חודשית.

 חישוב הפיצוי

חישוב דמי הפגיעה  לעובד שכיר ולעובד עצמאי – 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,074.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

הגשת תביעה: תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע

חישוב תביעה למענק נכות לנפגע עבודה  דרגת נכות בין 19% – 10% מזכה את נפגע תאונת עבודה במענק חד פעמי השווה לסכום המתקבל ממכפלת 75% משכרו הממוצע במכפלת אחוזי הנכות הרפואית ובמכפלת 43 .

גמלת נכות מעבודה  דרגת נכות הגבוהה מ – 19% ,נכות שבין 100% – 20% תשולם קצבה חודשית התלויה בגובה הנכות ובגובה השכר לפני התאונה. הקצבה החודשית שווה לסכום המתקבל ממכפלת אחוזי הנכות הרפואית ב- 75% משכרו הממוצע .

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י 050-4388258

לחישוב מיידי של גובה הפיצוי שמגיע לך, או ליעוץ אישי מעו"ד רועי סגל.

טלפון: 073-783-3321      דוא"ל: roysegal.adv@gmail.com

תגיות תוכן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן